Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KAVKAZÁCI

Vítejte na stránce megavampir.wbs.cz v sekci KAVKAZÁCI

 2018  

 2012 

 

 

 

 2011

 

 

 

2010

V ZEMI PŮVODU SE ŘÍKÁ

Кавказская овчарка - это гарантия Вашей безопасности.

KAVKAZSKÝ OVČÁK - TO JE ZÁRUKA VAŠÍ BEZPEČNOSTI.

 

 

 

 

  31.03.2011 

 

POKUD  MÁTE  ZÁJEM  O  TOTO  PLEMENO  NAHLÉDNĚTE  NA  KLUBOVÉ  WEBOVÉ  STRÁNKY :

Klub ruských a asijských ovčáckých psů          http://kraop.wz.cz/

NEBO

Klub kavkazských pasteveckých psů                http://www.klubkpp.ic.cz/

 Standard č. 328            KAVKAZSKÝ OVČÁK (KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES)

POUŽITÍ: ovčácký, hlídací a obranářský pes

 ZAŘAZENÍ  Skupina 2       pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi

                      Sekce 2.2        molossoidní plemena horského typu

 Bez zkoušky z výkonu

 CELKOVÝ VZHLED: Ovčáčtí psi z Kavkazu jsou velmi velcí psi, větší než střední i většina velkých plemen. Mají robustní až hrubou stavbu těla a jsou přirozeně agresivní a nedůvěřiví k cizím lidem. Tyto zvláštnosti jsou však vyvažovány vytrvalostí, nenáročností a přizpůsobivostí jakýmkoli tepelným a klimatickým podmínkám. Také proto byli tito psi využíváni po celém území bývalého Sovětského svazu.

Hlavními oblastmi chovu kavkazského ovčáka jsou Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán, autonomní oblasti Kabardino-Balkarie, Dagestán, Kalmukie, oblast severokavkazských stepí a okolí Astrachaně. V oblasti Zakavkazska se vyskytují robustnější psi, zatímco ve stepích jsou spíše lehčí konstituce, s dlouhýma nohama a často s krátkou srstí.

 POVAHA / TEMPERAMENT: ostražitý, aktivní pes, vyrovnaný, silný, klidný. Obranné reakce jsou velmi dobře vyvinuté, pes velmi aktivně reaguje na ohrožení. Agresivní dispozice a nedůvěra k neznámým lidem jsou typickým znakem plemene.

 Stavba těla: robustní až hrubá stavba těla, s mohutnou kostrou a silným osvalením. Kůže je silná, ale pružná.

 DŮLEŽITÉ POMĚRY: poměr délky těla ke kohoutkové výšce je 100 – 108 (index formátu). Poměr obvodu nadprstí hrudních končetin ke kohoutkové výšce je u psů 21 – 22, u fen 20 – 22 (index stavby kostry)

 typ: dobře vyjádřené rozdíly mezi pohlavími – psi jsou robustnější a silnější, feny jsou lehčí stavby a o něco menší.

 HLAVA:

 MOZKOVNA:

Lebka: masivní, se širokou lebkou a silně vyvinutými nadočnicovými oblouky. Široké čelo, ploché, rozdělené na dvě poloviny mělkou čelní vráskou.

Stop: není jasně vyznačený.

 OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: silná, široká, černá. U bíle a světle slámově zbarvených psů je kaštanově hnědá barva nosní houby povolena.

Tlama: kratší než mozkovna, jen mírně se zužující.

Pysky: silné, ale suché a pevně přiléhající.

Zuby: bílé, silné, dobře vyvinuté, těsně navzájem přiléhající, bez mezer. Nasazení řezáků v linii. Nůžkový skus.

Oči: tmavé, malé, oválného tvaru a hluboko zasazené.

Uši: zavěšené, vysoko nasazené, nakrátko kupírované.

 KRK: silný, krátký. Nesen poměrně nízko, takže svírá s linií hřbetu úhel 30°- 40°.

 TRUP:

Kohoutek: široký, dobře osvalený, nápadně vystupující nad hřbetní linii.

Hřbet: široký, rovný, osvalený.

Bedra: krátká, široká, mírně klenutá.

Záď: široká, osvalená, téměř horizontální.

Hrudník: široký a hluboký, mírně zakulacného tvaru. Spodní linie hrudníku dosahuje k loktům nebo níž.

Břicho: lehce vtažené k bedrům.

 OCAS: vysoko nasazený, nesen svěšený dolů a dosahující k hleznům. Tvarem připomíná  srp, hák nebo kruh. Kupírovaný ocas je přípustný.

 KONČETINY:

 HRUDNÍ KONČETINY: při pohledu zepředu jsou rovné a paralelní. Úhel mezi lopatkou a nadloktím je přibližně 100°.

Předloktí: rovné, silné, dlouhé, nikoli však nadměrně.

Nadprstí: krátké, silné, svislé nebo jen mírně šikmé.

 Délka hrudních končetin od země k loktům je poněkud větší než polovina výšky v kohoutku. Index výšky hrudních končetin (délka hrudních končetin od loketního kloubu k zemi / výška v kohoutku) = 50- 54.

 PÁNEVNÍ KONČETINY:  při pohledu zezadu jsou rovné a paralelní, v profilu poněkud otevřené úhlení kolena.

Stehno: kratší.

Koleno: silné, široké, s poněkud otevřenějším úhlením.

Nadprstí : silné, svisle umístěné.

Pánevní končetiny jsou poměrně strmé, kolmice procházející hrbolkem kosti sedací musí procházet rovněž hlezenním kloubem a nadprstím.

 TLAPKY: (přední i zadní): velké, oválného tvaru, kompaktní a pevné.

 POHYB: Volný, kývavý krok, obvykle vyvážený. Typickým pohybem je drobný klus, který se při zrychlení obvykle mění v poněkud těžký cval. V pohybu se končetiny musí pohybovat v přímce, hrudní končetiny se mírně sbíhají k ose pohybu. Klouby obou párů končetin se při pohybu snadno a s lehkostí ohýbají, také hřbet a bedra v pohybu pracují hladce. Kohoutek a hrbolek sedací kosti zůstávají při klusu ve stejné výšce.

 OSRSTĚNÍ:

 SRST: rovná, hrubá, se silně vyvinutou, světleji zbarvenou podsadou. Na hlavě a na přední části končetin je srst kratší a ploše přiléhá k tělu. Rozlišují se tři varianty podle srsti:

 • Dlouhosrstá: delší krycí srst. Dlouhé chlupy na krku tvoří límec, na zadní části končetin tvoří praporce a  „kalhoty“. Hustá srst, která pokrývá celý ocas, vytváří dojem mohutného a huňatého ocasu.
 • Krátkosrstá: tělo je pokryté hustou, poměrně krátkou srstí, chybí límec, praporce, „kalhoty“ i prapor na ocase.
 • Střední typ: dlouhá srst, ale bez límce, praporců, „kalhot“ a praporu na ocase.

BARVA: rozmanité odstíny šedé s různými nádechy, obvykle světlým do rezava, slámovým, bílým, červenohnědým, s žíháním, a také vícebarevné zbarvení nebo s nepravidelnými skvrnami.

 VÝŠKA:

Výška v kohoutku:     Psi alespoň 65 cm.

Feny alespoň 62 cm.

 VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Slabá nebo křehká stavba těla.

 • Mírná odchylka od uvedených poměrů stavby těla.
 • Nedostatek odvahy a energie, nedostatečná nedůvěra k cizincům.
 • Mírná odchylka od pohlavního typu, feny samčího typu.
 • Nedostatečně široká a masivní hlava.
 • Příliš vyklenuté čelo, příliš strmý nebo nevyjádřený stop.
 • Příliš krátká nebo dlouhá tlama.
 • Měkké, volné pysky.
 • Vzhledem k věku příliš opotřebované zuby. Zlomený zub, který neovlivňuje skus. Chybějící maximálně dva třenové zuby (premoláry) nebo jedna první stolička a jedna druhá stolička (molár). Lehce zažloutlé zuby.
 • Světlé oči, mírně svěšené spodní víčko. Přítomnost mléčných skvrn na rohovce.
 • Nízko nasazené ucho, nekupírované ucho.
 • Dlouhý, nedostatečně silný krk.
 • Slabě vyvinutý kohoutek, nedostatečně vystupující nad linii hřbetu.
 • Volný hřbet, prohnutý nebo úzký.
 • Příliš dlouhá bedra, rovná nebo příliš klenutá.
 • Nedostatečně osvalená záď, mírně spáditá záď.
 • Mírně zploštěný hrudník, hrudník nedosahující k úrovni loktů.
 • Spodní linie břicha příliš vtažená nebo naopak příliš konvexní.
 • Hrudní končetiny: malé odchylky od správného úhlení ramene, kratší nebo delší předloktí, mírně vybočené lokty, mírně vytočené tlapky, příliš šikmé nadprstí.
 • Pánevní končetiny: Při pohledu zezadu: malé odchylky od paralelního postavení končetin (mírné sbíhání nebo rozbíhání hlezen). Nohy poněkud dál od sebe nebo poněkud blíž k sobě. Příliš strmé pánevní končetiny. Poněkud přestavěná záď.
 • Tlapky: měkké nebo příliš dlouhé. Neodstraněné paspárky.
 • Pohyb: Odchylky od normálního pohybu (příliš úzký nebo příliš široký krok). Klouby se neohýbají dostatečně snadno. Nedostatečná pružnost pohybu hřbetu a beder. Záď zvednutá při klusu. Mírné kývání zádi ze strany na stranu.

ZÁVAŽNÉ VADY:

 Nápadně slabá nebo křehká stavba těla.

 • Výrazná odchylka od uvedených poměrů stavby těla.
 • Bojácný pes, příliš lhostejný, nedostatečně agresivní.
 • Výrazná odchylka od pohlavního typu, psi samičího typu.
 • Lehká, úzká hlava, se špičatou tlamou, neodpovídající celkovým proporcím psa, nahoru směřující tlama.
 • Malé zuby, výrazné mezery mezi zuby, nedostatečně vyvinutý chrup, řezáky netvořící pravidelnou linii, zuby s velmi poškozenou sklovinou.
 • Oči různé barvy, spodní víčko svěšené natolik, že je vidět oční bělmo.
 • Prověšený hřbet, příliš vyklenutý hřbet.
 • Příliš dlouhá bedra, prověšená nebo příliš klenutá.
 • Příliš úzká záď, příliš krátká nebo velmi spáditá záď.
 • Plochý hrudník, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudní koš.
 • Hrudní končetiny: příliš strmá ramena nebo příliš malé zaúhlení ramen, prohnuté nebo tenké předloktí, výrazně vybočené lokty, příliš slabé nadprstí, výrazně vytočené tlapky, jedna nebo obě tlapky vtočené dovnitř.
 • Pánevní končetiny: Výrazné odchylky od paralelního postavení končetin (mírné sbíhání nebo rozbíhání končetin). Extrémně strmé zadní končetiny. Při pohledu zezadu končetiny prohnuté směrem ven (do „O“). Příliš přestavěná záď.
 • Tlapky: příliš rozbíhavé prsty,  příliš ploché tlapky.
 • Měkká srst, vlnitá srst, chybějící podsada.
 • Černá barva, černá s rezavými skvrnami, různé kombinace s kaštanovou barvou.
 • Pohyb: Omezený, těžký. Příliš přestavěná záď vůči kohoutku při klusu. Nápadný vertikální pohyb zádi. Mimochod.
 • Výška v kohoutku menší než 65 cm u psů (samců), 62 cm u fen.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:

 • agresivita nebo přílišná plachost.
 • veškeré odchylky od správného nůžkového skusu.
 • chybějící jeden špičák nebo jeden z řezáků, chybějící jeden z třetích a čtvrtých třenových zubů (premolárů) nebo jedna stolička (molár).
 • černá a hnědá (kaštanová) barva srsti.

 Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist